natjecanje
Pravila
106
Prijavljenih
31
Partnera
29
Timova
1
Pobjednik

PRAVILA NATJECANJA

 1. Tim se sastoji od najviše 3 člana i svaki član mora biti student Tehničkog Veleučilišta u Zagrebu
 2. Aplikacija se mora predati najkasnije do 23.5.2017. u 23:59 sati, putem web aplikacije TVZ Mc2 žiri Store. Pri predaji aplikacije potrebni su vam sljedeći materijali:
  • Datoteku s izvornim kodom (ZIP Datoteka)
  • Dokumentacija (PDF Datoteka)
  • Prezentacija (PDF Datoteka)
  • Ikona aplikacije (PNG Datoteka 512x512)
  • CV svih članova tima (PDF Datoteke) (opcionalno):
   Europass je nešto što ne priznamo, potrudite se
   CV je na raspolaganju svim poslodavcima, briljirajte

UPUTE ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE

Dokumentacija mora biti u PDF formatu te minimalno sadržavati (ovim redoslijedom):

 • Naziv tima i aplikacije
 • Ime, prezime i e-mail adresa svih članova tima te njihove funkcije u timu
 • Sažeti opis aplikacije i opis pojedinog screen-a (koju ulogu igra pojedini element).

 • Detaljno opisana uputstva za dodavanje projekta u razvojnu okolinu (IDE). Verziju razvojne okoline, popratnih alata te operativni sustav na kojem je moguće pokrenuti projekt. Iznimno je važno da opišete postupak dodavanja projekta u razvojnu okolinu jer je to jedini način na koji možemo pokrenuti vašu aplikaciju.

UPUTE ZA PREDAJU PREZENTACIJE

Prezentacija mora biti u PDF formatu te svaka stranica mora sadržavati predviđene stavke:
1. Stranica
Naziv tima i aplikacije, ime i prezime članova tima te njihove funkcije
2. Stranica
Kratak opis aplikacije. Što je bio problem i kratak opis rješenja
3-7. Stranica
Maksimalno 5 stranica sa slikama aplikacije. Ne moraju nužno biti slike. Stavite što god mislite da će najbolje prezentirati vašu aplikaciju.
Prezentaciju prezentirate u slučaju ako prođete u finale te vodite računa da ona bude što jednostavnija, a opet informativna. Ipak, naglasak je na tome da vi objašnjavate a ne čitate slajdove (izbjegavajte puno natuknica) – najvažnije, da se može ispričati unutar 5 minuta.

PRAVILA BODOVANJA

Aplikacije predane na evaluaciju bodovat će se prema sljedećim kriterijima:
 • Funkcionalnost - Sve što se nalazi u aplikaciji trebalo bi i raditi, a sve ne željene greške (eng. exception) potrebno je obraditi da korisniku budu vizualno prihvatljive i ne narušavaju daljnji rad aplikacije.
 • Korisničko iskustvo - (eng. UX - User Experience) Raspored elemenata i redoslijed screen-ova treba biti smislen. Korisnik treba moći aplikaciju koristiti intuitivno i s lakoćom.
 • Dizajn - Zbog ove točke svaki bi tim trebao imati dizajnera koji će pažljivo osmisliti elemente i prilagoditi boje. Koristite preporučene smjernice za pojedinu platformu (eng. guidelines). Ovom se daje velika pažnja. Hint: iOS, Android i Windows Phone imaju različite smjernice za dizajn.
 • Dokumentacija - Temeljito pripremite dokumentaciju jer ona je ogledalo vaše aplikacije i pomaže korisniku (nama i poslodavcima) da se riješe mogućih nedoumica.